اینفنتینو: از مقامات و فدراسیون ایران ممنونم ادامه حضور بانوان در ورزشگاه‌ها در یک محیط امن