ممشلی: بازی با تراکتور از حساسیت بالایی برخوردار است باید در این دیدار پیروز شویم