غلامی: با خلیل‌زاده در یک زمان بخشیده شدیم،‌ اما ما حرفه‌ای عمل کردیم! اسماعیلی: باید دست کسی که این برنامه‌ریزی را کرده بوسید