یک کارگردان به تیم داوران جشنواره تئاتر استان تهران انتقاد کرد برگزاری برخی جشنواره‌‌ها برای افزایش رزومه مدیران