چهارمین حراج باران با ۹۴ اثر هنری ایرانی اسلامی جمعه برپا می‌شود ارائه آثاری با قدمت بیش از یک قرن و زیباترین نسخ خطی قرآن