عبدالمهدی با صدور بیانیه‌ای از عوامل ایجاد بن‌بست در عراق گفت