وزیر بهداشت: اجازه ورود ذرت‌های آلوده را نداده‌ایم