ده‌نمکی: سلبریتی‌ها اندازه فهمشان نظر بدهند برخی دم از ایران می‌زنند اما با حامیان داعش کار می‌کنند