آمریکا کمک نظامی 100 میلیون دلاری به لبنان را آزاد کرد