نیکخواه بهرامی: مسئولان توجه چندانی به بسکتبال ندارند تیم‌های مطرح به دلیل مشکلات سالن حاضر به حضور در ایران نشدند