آشتی‌کنان کاپیتان‌های پرسپولیس و استقلال در دفتر یک مجله عکس