شهرداری تهران: مطبوعات برای احراز صلاحیت منتظر باشند!