اختصاص دو سالن نمایشگاه بین‌المللی تهران به بهبودیافتگان کرونا