بیانیه رئیس اتحادیه جهانی کشتی پس از لغو المپیک 2020