کرونا|سومین فوتی در مناطق اشغالی؛ متهم شدن نتانیاهو به سوء استفاده از کرونا