استاندار لرستان: خودروی پلاک غیربومی در سطح شهر تردد نکند