از آخرین اخبار تلفات ویروس کرونا در جهان تا دستگیری مهندس داعش در عراق و شرط اوپک برای کاهش تولید نفت