ویروس کرونا هم تیراندازی‌ های مرگبار در آمریکا را متوقف نکرد