ابتلای ۱۵۰ تن از اعضای خاندان سلطنتی عربستان به ویروس کرونا