انگلیس مسافران خارجی را ۱۴ روز قرنطینه اجباری می‌کند