موضع آیت‌الله خامنه‌ای درباره فلسطین منطبق با خواست فلسطین است