ارتش عراق ۶ عنصر تکفیری داعش را در شهر «فلوجه» بازداشت کرد