سخنگوی دولت: طرح اخذ مالیات از مساکن خالی از ماه آینده عملیاتی می‌شود