عامل حزب جمهوری‌خواه: با وضعیت شکننده ترامپ، احتمال کناره‌گیری او از انتخابات وجود دارد