نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران به کرونا مبتلا شد