تصویر توئیتر سایت رهبر انقلاب از حاج احمد متوسلیان