مجهز شدن جنگنده‌های نیروی هوایی به تجهیزات جدید برای مقابله با دشمن ساخت شبیه‌سازهای پرواز برای جنگنده‌های فانتوم و سوخو ٢۴