آخرین آمار جهانی کرونا؛ شمار مبتلایان به ۱۸ میلیون نفر نزدیک شد