برخی دشمنان باور نمی‌کنند شارمهد در ایران دستگیر شده باشد خنثی‌سازی ۲۷ اقدام تروریستی گروه تندر در کشور