تحولات آمریکا؛ تصرف شهرداری «راچستر»، تیراندازی‎های مرگبار در شیکاگو و بالتیمور