معاون وزیر امور خارجه: آمریکا نمی‌تواند جایگزینی برای برجام معرفی کند