باشگاه عکاسان جوان

مجموعه عکس “سرزمین دود و سیاهی”

مجموعه عکس “سرزمین دود و سیاهی”

چهارشنبه , 1399/01/13 باشگاه عکاسان جوان

انتشار فراخوان گرنت عکاسی ۲۰۲۰ BigPicture

انتشار فراخوان گرنت عکاسی ۲۰۲۰ BigPicture

چهارشنبه , 1399/01/13 باشگاه عکاسان جوان

کیومرث درم‌بخش، عکاس ومستندساز در پاریس درگذشت

کیومرث درم‌بخش، عکاس ومستندساز در پاریس درگذشت

چهارشنبه , 1399/01/13 باشگاه عکاسان جوان